Archiveren


Bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van een nieuwbouwproject, wordt het postinterventiedossier, in de volksmond PID genoemd, overgedragen aan de syndicus. Deze bundel bevat minstens:

  • een as-builtplan, 
  • een lijst van alle aannemers en 
  • héél wat technische informatie zoals de keuringsverslagen van de elektriciteit, een schema van de leidingen, info over verluchting en verwarming...

Daarnaast is de syndicus de bewaarder van alle relevante documenten van de mede-eigendom: de statuten, de afgesloten onderhoudscontracten, de blokpolis gebouw, de contracten met leveranciers, de syndicovereenkomst, enz. Bij stopzetting van het mandaat dient de uittredende syndicus deze documenten binnen de 30 dagen over te dragen aan de nieuw aangestelde syndicus.  

Bij Syncura for Business zijn al deze documenten voor elke mede-eigenaar digitaal consulteerbaar via het webportaal van het gebouw.