Contractbeheer van commercieel vastgoed


Onder de noemer contractbeheer streeft Syncura for Business naar een gezond evenwicht tussen de drie betrokken partijen in het beheer van gebouw:

  • VME met eigenaars (winkels, bedrijven...)
  • Syndicus die het beheer van de VME faciliteert
  • Leveranciers die diensten en goederen leveren aan de VME 

Door het bundelen van aankopen en het maken van de juiste afspraken met leveranciers realiseert Syncura for Business scherpere prijzen voor de VME samen met een verhoogde kwaliteit. Dit is enkel interessant voor iedere partij indien op voorhand duidelijke afspraken worden gemaakt.