Financieel beheer van commercieel vastgoed

Financieel beheer van commercieel vastgoed

Het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 voerde een minimum genormaliseerd rekeningstelsel in voor verenigingen van mede-eigenaars. Een rekeningstelsel dat ervoor zorgt dat de boekhouding van een vereniging op een uniforme en voor de mede-eigenaars begrijpbare en transparante manier wordt gevoerd. Het rekeningstelsel is gebaseerd op de principes van de dubbele boekhouding die onontbeerlijk zijn voor een samenhangende, getrouwe en stabiele boekhouding.

De wetgever heeft wel een uitzondering voorzien voor kleinere mede-eigendommen, lees voor mede-eigendommen met minder dan 20 kavels. Deze laatste mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren.

Zowel voor deze “kleinere” mede-eigendommen als voor de “grote” mede-eigendommen, hanteert Syncura for Business principes van de dubbele boekhouding, in het belang van een transparant financieel beheer voor élke mede-eigenaar.

Doch niet alleen het KB van 12 juli 2012 legt de syndicus een aantal boekhoudkundige verplichtingen op; heel wat financiële en boekhoudkundige verplichtingen vloeien voort uit Artikel 577 B.W.

Een begroting opmaken,  voorschotten opvragen, invorderen van achterstallen en het aanleggen van  een reservekapitaal zijn maar enkele van de verplichtingen die de syndicus minutieus dient na te komen. Je werkt uiteindelijk altijd met de centen van anderen.