Eerste risico-dekking


Bij een schadegeval ontstaat al eens discussie over het verzekerd kapitaal. Is het gebouw wel voldoende verzekerd? Het te verzekeren kapitaal wordt immers soeverein bepaald door de mede-eigenaars. Gelukkig zijn er verschillende tools om de heropbouwwaarde van het gebouw (of complex van gebouwen) te berekenen. U kan gebruik maken van een evaluatierooster, aangereikt door de verzekeraar. Of u kan een schattingsverslag laten opmaken door een extern erkend bureau.

Een eenvoudige oplossing is het afsluiten van een eerste risico-dekking (tot een bepaald bedrag). Alle schade tot dit plafondbedrag wordt integraal vergoed zonder enige discussie omtrent mogelijks een onvoldoende totaal verzekerd kapitaal.    

Een fictief cijfervoorbeeld om dit te verduidelijken: je verzekert het gebouw in eerste risico voor 1 000 000 euro. De totale heropbouwwaarde bedraagt echter 2 000 000 euro. Bij een zware brandschade zal alle schade vergoed worden tot 1 000 000 euro maar ook géén euro meer. Mocht je géén waarborg eerste risico hebben, dan zou je – bij een schade van 1 000 000 euro -, amper 500 000 euro vergoed krijgen wegens 50% onderverzekering.