Onderhouds- en herstellingswerken


De syndicus is de manager van de mede-eigendom, beheert de gemeenschappelijke delen als een goed huisvader en laat alle noodzakelijke onderhouds- en of herstellingswerken uitvoeren zoals beslist door de algemene vergadering of voorgeschreven door de regelgeving.

Bij hoogdringendheid beslist de syndicus autonoom tot alle bewarende maatregelen en daden van voorlopig beheer. Alle andere (niet-dringende) werken behoren tot het soevereine beslissingsrecht van de algemene vergadering.